1. Modalități de înaintare a unei reclamații:

INTER CAPITAL SRL pune la dispoziția utilizatorilor finali următoarele modalități de înaintare a reclamațiilor:

În acest sens utilizatorii finali pot contacta INTER CAPITAL SRL:

• telefonic, apelând Departamentul de Relații cu Clienții la numărul: +40799767676

Programul de lucru al Departamentului de Relații cu Clienții este de luni până vineri, între orele 08:00 si 21:00.

• prin email, la adresa: office@aeamedical.ro și prin intermediul site-ului la adresa: www.aeamedical.ro/contact

• prin poștă, la adresa: P-ta Talmaciu, nr.1-3 Sibiu.

– Departamentul de Relații cu Clienții.
Programul Departamentului de Relații cu Clienții, în vederea înaintării reclamațiilor, se desfășoară de luni până vineri, între orele 09:00 și 18:00, cu excepția zilelor de sărbătoare legală.

2. Conținutul unei reclamații:

Pentru a putea răspunde reclamațiilor în cel mai scurt timp, utilizatorii finali sunt rugați să includă în reclamație următoarele informații:

• numele şi prenumele, adresa la care au fost livrate produsele,
• numărul de telefon la care pot fi contactați și adresa de email
• data întocmirii reclamației
• descrierea situației sau a aspectelor reclamate
• modalitatea aleasă pentru comunicarea răspunsului INTER CAPITAL SRL referitor la reclamația efectuată (telefonic sau în scris, prin poștă sau e-mail) cu menționarea expresă a numărului de telefon sau a adresei de corespondență poștală ori electronică la care utilizatorul final dorește să-i fie comunicat răspunsul.

3. Termenul de depunere a reclamațiilor de către utilizatorii finali:

3.1. Termenul de soluționare a unei reclamații care nu se referă la defecțiuni ale produselor este de 30 de zile calendaristice de la data primirii sau înregistrării acesteia de către INTER CAPITAL SRL, prin oricare din modalitățile enumerate mai sus. În anumite cazuri, în funcție de natura și complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluționare a reclamațiilor se poate prelungi, în mod excepțional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a utilizatorului final asupra acestei situații.

3.2. Termenul de soluționare este de 3 zile lucrătoare și se va calcula începand cu ziua următoare celei în care s-a primit reclamația, dacă solutionarea acesteia este de competența INTER CAPITAL SRL.

În cazul nesoluționării reclamațiilor sau a neremedierii situatiei sesizate, în termenele prevăzute mai sus, utilizatorii finali sunt îndreptățiți la despăgubiri echivalente cu valoarea comenzii afectate.

4. Modalitățile de informare a utilizatorilor finali cu privire la rezultatul demersurilor efectuate de INTER CAPITAL SRL pentru soluționarea reclamațiilor:

Utilizatorii finali vor fi informați in termen de 30 zile cu privire la rezultatul demersurilor efectuate de INTER CAPITAL SRL pentru soluționarea reclamațiilor prin una din următoarele modalități, în funcție de opțiunea acestora:

• prin intermediul canalului de comunicare utilizat pentru a depune reclamația
• în scris prin email
• telefonic

5.Soluționarea litigiilor:

În cazul în care utilizatorii finali sunt nemulțumiți de modalitatea în care au fost soluționate reclamațiile, aceștia au posibilitatea de a se adresa:

• Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.)

*) În înțelesul prezentei proceduri prin termenul de utilizator final se înțelege titularul contractului de furnizare de servicii de comunicații electronice încheiat cu INTER CAPITAL SRL.